09-8866052

מד ספיקה קוריוליס O2
מד ספיקה קוריוליס O2
מד ספיקה מכני O5
מד ספיקה מכני O5
מד ספיקה מכני O4
מד ספיקה מכני O4
מד ספיקה מכני O7
מד ספיקה מכני O7
מדי ספיקה מכני PD METER
מדי ספיקה קוריוליס
מד ספיקה קוריוליס O1
מד ספיקה קוריוליס O1
מד ספיקה קוריוליס O
מד ספיקה קוריוליס O
 
טלפון:   09-8866052 |   דוא"ל: office@dionyx.co.il  |  כתובת:  הסדנא 13 רעננה