09-8866052

משרד: 
טלפון:   09-8866052
פקס: 1539-8866052
הסדנא 13 רעננה
לאון פורר
ניצן זר-אביב  
ליאורה פורור 
מקסים נירברג

  
 054-9194780
 050-9012416
 054-7747365

 050-6969402
 

 
טלפון:   09-8866052 |   דוא"ל: office@dionyx.co.il  |  כתובת:  הסדנא 13 רעננה