09-8866052

משאבות מינון דיגיטליות כולל שידור ספיקה רציפה ומערכות ייצור כלור
מדידת גובה, זרימה, לחץ, טמפרטורה, שקילה, אפליקציות מזון, פארמה ותהליכים כימיים.
מדידת ריקוז עבור יישומים מיוחדים: שומן בחלב, אלכוהול, סוכר ועוד...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
מדידת: כלור, עכירות, מוליכות, חמצן, מומס ועוד

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
אנליזות נוזלים לתהליך ואיכות מים
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
מדידות לחץ וטמפרטורה
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
מדידות זרימה מסית ונפחית
 
מדידת לחות טמפרטורה ונקודת טל
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
מדידות זרימה נפחית
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ברזי תהליך ממגוון גדול של חומרי מבנה
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
שסתומי סולונואיד עם מגוון גדול של אפשרויות, כולל הישום לאזור פציץ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
מדי ספיקה טרמיים למדידת גזים
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
טלפון:   09-8866052 |   דוא"ל: office@dionyx.co.il  |  כתובת:  הסדנא 13 רעננה